راهنمای اندازه

پیراهن مردانه برند پیرکاردین

توجه داشته باشید ، که ما تنها از یک راهنمای تست استفاده کرده ایم ، ساخت جدویل و ساخت این فیلد ها

با استفاده از راهنمای سایز ، کمتر از 1 دقیقه !!!! از شما زمان خواهد گرفت 

 
سایز دور قفسه سینه - سانتی‌متر دور باسن - سانتی‌متر دور کمر - سانتی‌متر
بسیار بزرگ 104-110 108-114 94-100
بزرگ 100-104 102-108 90-94
متوسط 96-100 96-102 86-90
کوچک 110-118 114-120 96-102
بسیار کوچک 92-96 90-96 82-86