پرداخت هزینه سفارش به چه صورت است ؟

شما میتوانید با استفاده از تمامی کارت های عضو شبکه شتاب فاکتور سفارش خود را پرداخت نمایید .