اخذ نمایندگی

مقدمه

با توجه به اهداف، برنامه هاو فعالیت های بازارایابی جهت تقویت برند، توسعه بازار و افزایش فروش، یکی از راه حل ها افزایش فروش براساس توسعه بازار از طریق توسعه شعب، گسترش نمایندگی ها و اعطای امتیاز فرانچایز می باشد.
به همین منظور برای دستیابی به اهداف فوق، طراحی و تدوین شرایط اعطای نمایندگی و اعطای حق امتیاز، اولین گام در جهت برنامه ریزی برای توسعه بازار می باشد.

نکته: در این پروتکل، شرایط اعطای نمایندگی رسمی (گزینه D و گزینه E) طراحی و تدوین شده است

آیین نامه اعطای فرانچایز و توسعه نمایندگی ها در کشور

نمایندگی، قراردادی است که به موجب آن نماینده تجاری (شخص حقوقی یا حقیقی) به طور مستقل تصدی مذاکره و انعقاد معاملات تجاری جذب مشتری، تبلیغات و یا سایر اعمال واجد آثار حقوقی را به نام و به حساب اصیل در برابر دریافت اجرت و یا کمیسیون در منطقه و شهر مشخص بر عهده می‌گیرد.

شرایط اولیه احراز صلاحیت دریافت نمایندگی رسمی (الف)

1-حداقل ۵ سال سابقه فعالیت در صنعت پوشاک مردانه
۲- حٌسن شهرت و حساب جاری معتبر
۳- دارا بودن فروشگاه ملکی به متراژ ذکر شده در پیوست ۱ ، و یا دارای قرارداد اجاره حداقل ۵ساله
۴- دارا بودن پرسنل اولیه فروش
۵- دارا بودن امکان ارائه خدمات پس از فروش (خیاطی و …)
۶- نداشتن سوء سابقه کیفری

شرایط ثانویه احراز صلاحیت دریافت نمایندگی (ب)

1- ارائه گزارش خوش حسابی بانکی
۲- حضور مالک در جلسه آشنایی با شرکت در محل دفتر شرکت در تهران
۳- اعطای مبلغ حق وفاداری برند و امتیاز فرانچایز ( طبق پیوست ۱)
۴- پرداخت ۵ درصد از فروش که به صورت ماهانه به شرکت پرداخت می شود
۵- پیاده سازی و اجرای دکوراسیون فروشگاه متناسب با طرح ارائه شده از طرف شرکت
۶- پیاده سازی سخت افزاری مورد تایید شرکت

موضوع نمایندگی : اعطای نمایندگی رسمی فروش محصولات پیرکاردین

1- هزینه حمل رایگان محصولات به صورت ماهانه
۲- دریافت تابلوی سر در فروشگاه از شرکت مرکزی
۳- دریافت طرح دکوراسیون فروشگاه
۴- دعوت به ترکیه برای سفارشات سالانه

تعهدات نمایندگی فروش

• تضمین خرید به اندازه حداقل تارگت فروش ماهیانه A با توجه به استان (شهر)
• پرداخت به موقع تمامی تعهدات مالی
• پیاده سازی نرم افزار حسابداری-مالی شرکت
• پیروی از سیاستهای برندینگ، تبلیغات، قیمت گذاری و باشگاه مشتریان پیرکاردین در تهران

تعهدات شرکت

• عقد قرارداد رسمی
• ارائه تابلوی فروشگاه متناسب با سیاستهای شرکت
• ارائه طرح دکوراسیون فروشگاه متناسب با استانداردهای شرکت
• تامین محتوای تبلیغاتی برای نمایندگی ها
• تامین کالای مورد درخواست نمایندگی ها (به شرط موجود بودن) طی مدت ۱۰ الی ۱۵ روزکاری
• آموزش اولیه پرسنل نمایندگی پس از عقد قرارداد
• آموزش دوره ای کارکنان نمایندگی به صورت سالانه (حضوری/آنلاین)
• اعلام نام نمایندگی در وب سایت رسمی شرکت
• ارائه یک نسخه نرم افزار مالی شرکت و به روز رسانی دوره ای در صورت لزوم
• درنظر گرفتن پیشنهادات نمایندگیها

شرایط اعطای عاملیت فروش محصولات به دپارتمان استورها / بوتیک ها

شرایط اعطای عاملیت فروش به دپارتمان استورها و یا بوتیک ها، به این شکل است که متقاضی با حجم محدود اقدام به خرید می کند و هر زمان که نیاز به خرید مجدد داشت به شرکت مراجعه نموده و و با اعلام سفارش، فروشگاه را شارژ می کند. البته لازم به توضیح است عامل فروش بایستی آن حداقل میزان معین در درخواست عاملیت خود را در ماه تکمیل کند.

عامل فروش در واقع بازوی فروش محصولات شرکت محسوب شده و خرید را خود انجام داده و مستقلا آن کالا را بفروش میرساند و شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به عدم فروش سایرین در آن حوزه به متقاضی عاملیت ندارد، هر چند وی از تخفیفات عاملیت استفاده خواهد کرد. لازم به ذکر است چنانچه در استان محل فعالیت عاملیت، شخصی اقدام به اخذ نمایندگی نماید ، عامل در حوزه نماینده بایستی بعد از آن زمان از نمایندگی شرکت در آن استان خرید نماید و زیر مجموعه نماینده در آن استان قرار خواهد گرفت. شرکت مختار است به هر تعداد نفری در آن حوزه، اعطای عاملیت فروش نماید. طبیعتا شرکت سیاستهای تمایز محصول و محدود بودن عاملین فروش در هر شهر را مد نظر خواهد داشت.

برنامه ریزی و تعیین اهداف (Targets) فروش

هر سه ماه یکبار در جلسه مشترک بین نمایندگی ها و عاملین فروش شرکت، تارگت فروش ماهانه برای دوره سه ماهه تعیین و به صورت دستور کار تیم فروش، رصد خواهد شد. لازم به ذکر است که میزان بهره مندی از مشوق ها و آفرهای ویژه فروش و همچنین تمدید مدت همکاری، به میزان محقق شدن اهداف فروش و همچنین رعایت نکات مدیریتی و انضباطی فی مابین بستگی خواهد داشت.

حق امتیاز (Royalty) در شهرهای مختلف جهت اخذ نمایندگی رسمی پیرکاردین

حداقل متراژ فروشگاهها در شهرهای مختلف جهت اخذ نمایندگی رسمی پیرکاردین